Hướng dẫn PHHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2021 - 2022

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẦU CẤP
Thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn. Năm học 2021-2022 sắp đến gần cũng là lúc quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đăng ký tuyển sinh cho con em mình. Sau đây tôi xin hướng dẫn quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn các thao tác đăng ký tuyển sinh cho học sinh Mầm non, Lớp 1 và Lớp 6.
📢🌐📣Video hướng dẫn: https://youtu.be/tk3q8PjeXKo?t=13