Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 - 2023 của trường THCS Quỳnh Mai

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp (Mới nhất) dành cho Lớp 6 năm học 2022 - 2023. LỊCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC (TP.HÀ NỘI) Lớp 6: từ ngày 07/7/2022 đến 09/7/2022. * Link Video Hướng dẫn chi tiết: https://youtu.be/tk3q8PjeXKo

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp (Mới nhất) dành cho Lớp 6 năm học 2022 - 2023. LỊCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC (TP.HÀ NỘI) Lớp 6: từ ngày 07/7/2022 đến 09/7/2022. * Link Video Hướng dẫn chi tiết: https://youtu.be/tk3q8PjeXKo