THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO  VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

 

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS QUỲNH MAI

                                                                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 6

Thực hiện Công văn số 2500/SGDĐT-GDPT ngày 09/07/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hoàn thành năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022,

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 20/5/2021 của UBND Quận Hai Bà Trưng về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022,

Thực hiện công văn số 218/PGD&ĐT ngày 20/7/2021 của Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

Kế hoạch tuyển sinh trực tiếp vào lớp 6 của trường THCS Quỳnh Mai năm học 2021- 2022 từ ngày 23/7/2021 đến 28/7/2021 điều chỉnh như sau:

I. VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH

 Do tình hình dịch bệnh phức tạp, PHHS không nộp hồ sơ trực tiếp tại trường mà nộp hồ sơ trực tuyến và qua đường bưu điện.

Nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh và đối chiếu lại hồ sơ gốc khi học sinh đến tựu trường năm học 2021-2022 (thời gian cụ thể, nhà trường sẽ thông báo sau)

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ  TUYỂN SINH

  1. Đối với  trường hợp học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

- CMHS chụp ảnh hoặc scan hồ sơ tuyển sinh và gửi vào Email: thcsQuynhmai29@gmail.com

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện tới địa chỉ: Trường Trung học cơ sở Quỳnh Mai (C2-C6, Phố Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

- Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (CMHS in ra sau khi đăng ký tuyển sinh thành công)

+ Giấy khai sinh hợp lệ

+ Sổ hộ khẩu (tất cả các trang)  hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học (Nếu học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học)

2. Đối với  trường hợp học sinh chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

- CMHS chụp ảnh hoặc scan hồ sơ  tuyển sinh và gửi vào Email: thcsQuynhmai29@gmail.com

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện tới địa chỉ: Trường Trung học cơ sở Quỳnh Mai (C2-C6, Phố Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội); PHHS lưu ý ghi chính xác số điện thoại để liên hệ khi cần.

- Hồ sơ gồm:

+ Mã định danh và mật khẩu của tài khoản đăng ký tuyển sinh.

+ Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (CMHS vào trang website của trường để tải và làm theo mẫu, tại địa chỉ: thcsquynhmai.edu.vn)

+ Giấy khai sinh hợp lệ

+ Sổ hộ khẩu (tất cả các trang)  hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học (Nếu học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học)

* Lưu ý: Trường hợp CMHS đã nộp hồ sơ trực tiếp tại trường rồi, không phải nộp lại hồ sơ trực tuyến.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/7/2021 đến 28/7/2021

4. CMHS có thể liên hệ theo các số điện thoại sau để được hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ: 0968547575; 0916857569; 0983984996

(Từ 8h đến 16h các ngày từ 23/7/2021 đến hết ngày 28/07/2021)

Trên đây là một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022. Kính đề nghị CMHS quan tâm, phối hợp thực hiện.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký và đóng dấu)

 

 

                                   Nguyễn Thị Lương