TRƯỜNG THCS QUỲNH MAI TỔ CHỨC LỄ KÍ CAM KẾT AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Năm học mới đã đến, các em học sinh bắt đầu bước vào 1 chặng đường mới với nhiệm vụ học tập và rèn luyện bản thân. Hiện nay, vấn đề giao thông luôn là điểm nóng trong xã hội, trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông là của mỗi công dân Việt Nam; đối với các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường- những người chủ nhân của đất nước trong tương lai thì sự nhận thức và thái độ nghiêm chỉnh khi tham gia giao thông là vô cùng cần thiết.

Do vậy, nhà trường luôn coi việc giáo dục ý thức nghiêm chỉnh khi tham gia giao thông của các em học sinh là nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi năm học. Với mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho các em học sinh và để nâng cao ý thức của mỗi học sinh khi tham gia giao thông, cung cấp cho các em 1 số hiểu biết để có những biện pháp phòng chống ma túy,các tệ nạn xã hội và dịch bệnh đồng thời trở thành người tuyên truyền viên xuất sắc của phòng trào ở trong và ngoài nhà trường

Trường THCS Quỳnh Mai đã kết hợp với công an phường Quỳnh Mai long trọng tổ chức lễ “Kí cam kết thực hiện An toàn giao thông, phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội và dịch bệnh”.