Chương trình giao lưu trường THCS Tây Sơn và THCS Omori Junior High School.

Chương trình giao lưu trường THCS Tây Sơn và THCS Omori Junior High School.  

Giao lưu ngày 25.8.2021 vì mục tiêu Giáo dục phát triển bền vững!

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 25/8/2021 Chương trình giao lưu trường THCS Tây Sơn và THCS Omori Junior High School  vì mục tiêu Giáo dục phát triển bền vững diễn ra thành công tốt đẹp, hứa hẹn nhiều sự chia sẻ việc giáo dục bền vững trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi giao lưu.

 

Bài viết liên quan